KontaktVill du nå oss för mer information eller anmälda dig direkt till oss hittar du våra kontaktuppgifter nedan.

Ibland vara livet vara lite besvärligt, då kan det vara skönt att få prata och bolla tankar med någon. Du får gärna kontakta någon av oss för samtal, även om du inte går i ungdomsgruppen. Föräldrar som vill prata är också välkomna.
Vi har tystnadsplikt.Vi som är ledare för ungdomsgruppen är:


Henrik Brifors, församlingspedagog, 0855521824, mail

Annika Hansson, präst, 0855521819, mail


Postadress: S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 STOCKHOLM
Besöksadress pastorsexpedition: Västmannagatan 92. Växeln. 08-55521800.
S:t Matteus kyrka hittar du i korsningen Dalagatan/Vanadisvägen, dvs här


S:t Matteus församling
Producerad av Mild Media
Cookies